Πολιτική απορρήτου

Αφήνοντας δεδομένα στον ιστότοπο, αποδέχεστε την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών.

Προστασία δεδομένων

Διαχείριση ιστότοπου flowers-el.designluxpro.com (εφεξής «η Ιστοσελίδα») δεν μπορεί να μεταφέρει ή να αποκαλύψει πληροφορίες που παρέχονται από τον χρήστη (εφεξής «ο Χρήστης») κατά την εγγραφή και τη χρήση των λειτουργιών της ιστοσελίδας σε τρίτους, εκτός εάν περιγράφεται από τη νομοθεσία της χώρας στην οποία ο χρήστης λειτουργεί.

Λήψη προσωπικών πληροφοριών

Για επικοινωνία στον ιστότοπο, ο χρήστης υποχρεούται να εισάγει κάποια προσωπικά στοιχεία. Για να επαληθεύσει τα παρεχόμενα δεδομένα, ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει απόδειξη ταυτότητας online ή εκτός σύνδεσης.

Χρήση προσωπικών πληροφοριών

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη για συντήρηση και για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ορισμένες από τις προσωπικές πληροφορίες μπορούν να παρασχεθούν στην τράπεζα ή στο σύστημα πληρωμών εάν η παροχή αυτών των πληροφοριών οφείλεται στη διαδικασία μεταφοράς χρημάτων στο σύστημα πληρωμών, τις υπηρεσίες τις οποίες ο Χρήστης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει. Ο ιστότοπος καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διατηρήσει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Προσωπικές πληροφορίες μπορούν να αποκαλυφθούν σε περιπτώσεις που περιγράφονται από το νόμο ή όταν η διοίκηση θεωρεί απαραίτητες ενέργειες για τη συμμόρφωση με τη νομική διαδικασία, δικαστική απόφαση ή νομική διαδικασία που απαιτείται για να συνεργαστεί ο Χρήστης με την Ιστοσελίδα. Σε άλλες περιπτώσεις, σε καμία περίπτωση, οι πληροφορίες που ο Χρήστης μεταδίδει στην Ιστοσελίδα δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους.

Επικοινωνία

Αφού ο Χρήστης αφήσει τα δεδομένα, λαμβάνει ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει την επιτυχή εγγραφή του. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να σταματήσει να λαμβάνει ενημερωτικά δελτία ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας την κατάλληλη υπηρεσία στον Ιστότοπο.

Συνδέσεις

Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Ο ιστότοπος δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο, την ποιότητα και τις πολιτικές ασφάλειας αυτών των ιστότοπων. Αυτή η δήλωση απορρήτου ισχύει μόνο για πληροφορίες που δημοσιεύονται απευθείας στον ιστότοπο.

Ασφάλεια

Ο ιστότοπος διασφαλίζει την ασφάλεια του λογαριασμού χρήστη από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Αλλαγή ειδοποιήσεων

Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στην Πολιτική απορρήτου χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Οι καινοτομίες τίθενται σε ισχύ από τη στιγμή της δημοσίευσής τους. Οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν μόνοι τους τις αλλαγές στην Πολιτική απορρήτου.

Φυτά εσωτερικού χώρου

Κήπος